Vi använder cookies

Genom att klicka på “Godkänn alla” går du med på att vi sparar cookies på din enhet för att förbättra navigation, analysera användande och hjälpa oss med marknadsföring. Se vår Integritets policy för mer information

Röntgen

Vid en röntgenundersökning skapar röntgenapparaten strålar som passerar genom den del av kroppen som ska undersökas. De strålar som inte absorberas av kroppen träffar en detektor placerad under kroppen.

Strålningen passerar lättare genom muskler och mjukdelar men har svårare att tränga igenom benvävnad, vilket gör att mjukdelar och ben syns med olika täthet på bilden. Organen visas i olika gråa nyanser medan skelettet kan framstå som nästan vitt. Områden med mycket luft framträder som svarta på bilden eftersom strålningen passerar rakt igenom.

Röntgenstrålar produceras när personalen trycker på exponeringsknappen eller pedalen. När bilden är tagen finns ingen strålning kvar i patienten eller i rummet.

Hur går en röntgenundersökning till?

Vid skelettundersökningar måste djuret ligga helt stilla. Därför kan djuret få lugnande medel eftersom kroppsdelen som ska undersökas måste positioneras exakt. Om djuret ligger still minskar risken för omtagning av bilder, vilket leder till en lägre stråldos. Djur bör vara fastande inför skelettundersökningar för att kunna få lugnande medel.

Kroppsdelen som ska undersökas placeras på bordet under röntgenapparaten. Under bildtagningen måste djuret vara stilla, vilket bara tar någon sekund och är smärtfritt. Ofta befinner sig röntgenpersonalen i ett annat rum för att undvika upprepad strålningsexponering.

Vid röntgenundersökningar tas bilder från olika vinklar och positioner. Vanligen tas en bild från sidan och en bild underifrån eller framifrån på den aktuella kroppsdelen. Ytterligare bilder kan tas beroende på vad som ska undersökas.

Personer under 18 år och gravida kvinnor får inte delta i röntgenundersökningen. Om djurägare eller personal måste vara kvar i rummet används blyförkläden för att skydda mot strålning.

Se vår prislista för priser