Vi använder cookies

Genom att klicka på “Godkänn alla” går du med på att vi sparar cookies på din enhet för att förbättra navigation, analysera användande och hjälpa oss med marknadsföring. Se vår Integritets policy för mer information

Hälsoundersökning

En hälsokontroll för din fyrbenta vän är ett viktigt steg för att säkerställa dess långsiktiga välmående. Vid en hälsokontroll kan veterinären identifiera förändringar i ditt djurs kropp som annars kanske inte skulle upptäckas förrän de orsakar problem på lång sikt. Många sjukdomar har en tendens att utvecklas gradvis, vilket gör att de kan identifieras i ett tidigt skede genom en noggrann hälsokontroll.

Se sektionen konsultation i vår prislista för priser

Boka undersökning
När bör man göra en hälsokontroll?

Det finns inga strikta riktlinjer för när en hälsokontroll bör utföras; detta beslutas oftast av djurägaren. Generellt sett betraktas djur som äldre när de har passerat hälften av sin förväntade livslängd, och detta ålderströskel varierar beroende på ras och art. Vanligtvis ligger den mellan fyra och sju år för hundar och mellan sju och tio år för katt.

Hur går det till?

Under en hälsokontroll genomför veterinären en grundlig klinisk undersökning av ditt husdjur, från nos till svans. Detta inkluderar att bedöma bland annat allmäntillstånd, kontrollera tänder, hud, ögon och öron. Veterinären lyssnar också på hjärtat och lungorna för att upptäcka eventuella avvikelser. Analyser av blodprov och ibland urinprov är en del av hälsokontrollen men detta diskuteras först med djurägaren.

Om veterinären vid hälsokontrollen märker något som verkar vara fel, kan det krävas en mer ingående undersökning och utredning. Det kan inkludera ultraljud eller röntgen för att få en bättre förståelse för eventuella problem. Dessa ytterligare tester bokas vanligtvis vid ett senare tillfälle.

Det är viktigt att notera att om ditt djur redan uppvisar tydliga sjukdomssymptom, bör du boka ett vanligt veterinärbesök istället för en rutinmässig hälsokontroll.
När din fyrbenta vän börjar åldras, blir det ännu viktigare att överväga regelbundna seniorkontroller. Åldern och risken för åldersrelaterade sjukdomar varierar beroende på ras, storlek och art. Stora hundar åldras oftast snabbare än mindre raser. Genom seniorkontroller kan veterinären övervaka ditt djurs hälsa mer noggrant och identifiera eventuella ålderstecken eller brister i ett tidigt skede.

Att ta hand om din äldre hund eller katt genom regelbundna hälsokontroller är ett sätt att ge dem den bästa livskvaliteten när de åldras. Ålderdom behöver inte alltid vara samma sak som sjukdom, och med tidig upptäckt och lämplig behandling kan du säkerställa att din trogna följeslagare fortsätter att må bra under sina seniora år.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Seniorkoll
  • Provtagning
  • Remiss

Se sektionen konsultation i vår prislista för priser