Vi använder cookies

Genom att klicka på “Godkänn alla” går du med på att vi sparar cookies på din enhet för att förbättra navigation, analysera användande och hjälpa oss med marknadsföring. Se vår Integritets policy för mer information

Kemisk kastrering

Kemisk kastrering hos hundar är en medicinsk procedur som tillfälligt inhiberar reproduktionsfunktionen hos hanhundar genom att injicera ett litet hormonimplantat under huden. Det är viktigt att notera att detta inte är samma sak som den permanenta kirurgiska kastreringen, där testiklarna avlägsnas. I stället är kemisk kastrering en tillfällig lösning som innebär att hundens förmåga att producera könshormoner, såsom testosteron, minskar eller blockeras tillfälligt.

Se sektionen kemisk kastrering i vår prislista för priser

Boka kemisk kastrering

Syftet med kemisk kastrering:

Det primära syftet med kemisk kastrering är att kontrollera oönskad parning och hantera vissa beteendeproblem som kan vara relaterade till könshormoner, som aggressivitet eller markeringsbeteende. Det används också ibland i samband med medicinsk behandling av vissa hormonberoende sjukdomar, som prostataförstoring.

När kan du förvänta dig resultat?

Det kan ta upp till åtta veckor för att se full effekt. Hos vissa hundar uppstår en tillfällig ökning av testosteron efter ca 3-4 veckor, vilket är normalt.

Hur länge varar effekten?

Det finn idag två implantat att välja på, ett som verkar under ca 6 månader och ett som verkar under ca 1 års tid. Hunden kommer att återfå sin förmåga att reproducera och sina könshormoner när läkemedlets effekt avtar.

För- och nackdelar:

Kemisk kastrering kan vara ett användbart alternativ för ägare som inte är redo att genomföra en permanent kirurgisk kastrering på sin hund. Det kan också användas för att utvärdera effekterna av kastrering innan man fattar ett definitivt beslut. Precis som med alla medicinska ingrepp finns det risker och biverkningar med kemisk kastrering. Biverkningar kan inkludera aptitförändringar, viktökning, och i vissa fall kan det finnas behov av att justera doseringen.

Sammanfattningsvis är kemisk kastrering en temporär lösning för att hantera reproduktionsrelaterade frågor hos hundar. Det är viktigt att noggrant överväga alla aspekter av denna procedur och rådgöra med en veterinär innan man tar ett beslut om det är lämpligt för ens hund.

Se sektionen kemisk kastrering i vår prislista för priser

Vi använder cookies

Genom att klicka på “Godkänn alla” går du med på att vi sparar cookies på din enhet för att förbättra navigation, analysera användande och hjälpa oss med marknadsföring. Se vår Integritets policy för mer information